Verksamhets- och parlamentarisk berättelse för 2017 (tom 2017-12-31) | Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg

Verksamhets- och parlamentarisk berättelse för 2017 (tom 2017-12-31)

Verksamhets- och parlamentarisk berättelse för 2017 (tom 2017-12-31)
Nedan redovisas de verksamheter som lokalföreningen genomfört under 2017. Den förra verksamhetsberättelsen omfattade kalenderåret 2016.

Styrelseledamöter:
Ordförande, Jan-Yngve Johansson
Förste vice ordförande, Robin Lind
Andre vice ordförande: Conny Winrot
Kassör: Diana Goldhammer
Sekreterare: Stefan Hallberg
Ledamot: Hans Jansson

Suppleant 1: Jan Örneholt
Suppleant 2: Stig Ericsson (Stig Ericsson har pga hälsoskäl avsagt sig sitt styrelseuppdrag 7/11-17).

Adjungerad: Per-Anders Berg

Medlemsantalet:
Vid medlemsmötet i februari 2017 fanns det 38 medlemmar registrerade i Karlsborg. Nu är vi 50 registrerade medlemmar. 3 medlemmar har flyttat från Karlsborg.

Styrelse- och medlemsmöten:
• Vi har genomfört 1 konstituerande möte för styrelsen.
• Vi har genomfört 11 styrelsemöten.
• Vi har genomfört 3 medlemsmöten, inklusive årsmötet.

Politiska aktiviteter:
• Vi har tagit fram ett utkast till politiskt program för lokalföreningen, anpassat till behoven i Karlsborg.
• Vi har deltagit i 10 möten i Kommunstyrelsen.
• Vi har deltagit i 8 möten i Kommunfullmäktige. Mötet i april blev inställt.

• Vi tar deltagit i 10 möten i Socialnämnden.
• Vi har deltagit i 8 möte i Barn- och ungdomsnämnden.
• Vi har deltagit i 5 möten i Val-och Arvodesberedningen.
• Vi har haft 2 möten med Näringslivschefen.
• Vi har lämnat 6 motioner till KF. Totalt för mandatperioden har vi lagt 37 av 67 motioner till Kommunfullmäktige.
• Vi har ställt 7 skriftliga frågor och Interpellationer i kommunfullmäktige.
• Vi har lämnat ett antal muntliga, ej räknade, reservationer. Dessa är dock proto-kollförda.
• Vi har lämnat 5 motioner till distriktets årsmöte.
• Vi har deltagit i 2 möten med Distriktsstyrelsen. Därefter avgick Stefan Hallberg som ersättare i samband med distriktets årsmöte.
• Vi har deltagit i 8 KO-möten.
• Vi har medverkat i det politiska arbetet kring Fågelviksgymnasiet i Tibro. Bla har vi skrivit överklagandet till Förvaltningsrätten och deltagit i ett antal möten i frågan.
• Vi har till Förvaltningsrätten i Jönköping överklagat Kommunens beslut om vårt tältmöte när det gäller bondens Marknad. Vi fick avslag på vårt överklagande.
• Vi tog 2 mandat i Kyrkovalet och fick in båda våra kandidater i Kyrkorullmäktige. Därefter har vi deltagit i 4 möten av olika karaktär.

Politiska utbildningar och föreläsningar:
• Vi har deltagit i 1 utbildning genomförda av distriktet med fokus på valet 2017.
• Vi har deltagit i 3 utbildningar genomförda av distriktet med fokus på kyrkovalet 2017.
• Vi har deltagit i Distriktets årsmöte. Både det ordinarie och det extra årsmötet.
• Vi har deltagit i föreläsning med representanter från Trafikutskottet och SD-kvinnor anordnad av SD Tibro.
• Vi har deltagit i distriktets utbildning vid Viken i Karlsborg för nya kandidater till kommande års val.
• Vi har deltagit i försvarsföreläsningen anordnat av SD Tibro.

Media- och PR-verksamhet:
• Vi har genomfört 4 tältmöten

• Vi har fått in 34 publiceringar av insändare i SLA och SKB under 2017. Totalt för mandatperioden har vi 107 publiceringar. (SH/96 st (varav 12 på ledarsidorna), PAB/8 st, JYJ/3 st).
• Vi förekommer i en artikel i Dagens Samhälle som visar att vi är 3:a i landet när det gäller att lägga motioner till kommunfullmäktige.
• Vi har besökt Återvinningscentralen för att diskutera införandet av ”grönt kort”.
• Vi har besökt hunddagiset 4 ben för att studera verksamheten.
• Vi har besökt Wetterskolan för att studera verksamheten.
• Vi har deltagit i 1 möte rörande Karlsborgsbanan.
• Vi har deltagit i 19 frukostmöten med företagarföreningen.
• Vi förekommer i 21 tidningsartiklar i SLA.
• Vi har distribuerat Insticksblad nr 1. (Om vår politiska verksamhet i Karlsborg).
• Vi har distribuerat Insticksblad nr 2 rörande kyrkovalet. I detta berättar vi om vår politiska verksamhet när det gäller kyrkan. Bladet har distribuerats till samtliga hushåll i kommunen.
• Samma underlag blev också tryckt i Kyrkobladet inför valet.
• Vi har deltagit i 1 informationsmöte rörande etableringen av en Coboltgruva i Tiveden.
• Vi har samlat in 6 sidor namnunderskrifter som protesterar mot etableringen av denna gruva.

Ekonomi:
Inkomsterna under det gångna året har bestått av partibidrag från kommunen. Våra utgifter består av kontorsmateriel, utgifter för distribution och inköp av en del tryckt material från distriktet.

Sociala aktiviteter:
• Dagens möte är det tredje medlemsmötet, årsmötet inräknat. Vårmötet blev inställt pga för lågt deltagande.

Stefan Hallberg
Sekreterare Sverigedemokraterna Karlsborg