Vår politik | Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg

Vår politik

 

SD kbg med blomman

Vår rikspolitik

SD:s ansvarsfulla invandringspolitik torde vara välkänd vid det här laget. Att vi legat rätt i många år med den politiken visar inte minst erfarenheterna från 2015 års flykting- och migrationskatastrof. Flera av riksdagspartierna har efter hösten 2015 mer eller mindre kopierat en del av våra gamla förslag som de tidigare röstat emot och nu fört fram dem som sina egna.

SD satsar nu vidare på en ”Nystart Sverige”. Ett 3-punktsprogram som syftar till att stärka medborgarandan och återskapa samhällsgemenskapen, men först och främst att kraftigt minska migrationsvolymerna och starta återvandringsprocessen för de som saknar skäl att vistas i landet och de som önskar att återvända hem. Vårt 3-punktsprogram innebär i korthet:

  • Att ett ökat ansvarstagande innebär minskad invandring. Vi vill nu kraftigt minska volymerna till nära noll. Detta är en absolut utgångspunkt för all övrig politik och något som måste ske omgående.
  • Att utvisning och återvandring blir prioriterade områden. De som saknar skäl att vistas i landet måste återvända till sina hemländer. Vid behov vill vi erbjuda stöd till en effektiv och säker återvandring till hemlandet. Samtidigt stärker vi insatser för att verkställa ut- och avvisningar av de som uppehåller sig illegalt i landet.
  • Att vi vill stärka det svenska medborgarskapet och den svenska arbetsmarknaden. Men det krävs en ny strategi för att tackla arbetslöshet, resursbrist inom välfärden och ett växande utanförskap. Vi satsar på arbete framför bidrag, gemenskap framför splittring och rättigheter i kombination med skyldigheter.

 

Vår kommun- och landsbygdspolitik

Det politiska arbetet för Sverigedemokraterna i Karlsborg tar bla sin utgångspunkt i det centralt framtagna dokumentet ”Inriktningsprogram för en sverigedemokratisk kommunalpolitik”.

Inriktningsprogrammet, som ni kan läsa mer om på SD:s hemsida, syftar bla till att bevara och utveckla olika delar av infrastrukturen ute i kommunerna, såsom skolor, banker, offentlig service och att utveckla goda kommunikationer mm. Allt som behövs för att kommunen och människorna som bor här ska kunna leva och utvecklas.

SD Karlsborgs politiska arbete tar också sin utgångspunkt i Sverigedemokraternas landsbygdspolitik. En politik som bla innebär en bättre totalekonomi för våra bönder tex vad gäller höjd återbetalning av dieselskatt, förbättrade lånevillkor (jordbruks-ALMI) och att tillåta gårdsförsäljning av alkohol.

En analys som publicerats i tidningen ATL (Lantbrukets affärstidning, nr 2 2015) visar att en bonde kan få 400.000 kr mer per år att röra sig med genom en Sverigedemokratisk politik.

 

SD kbg med blomman

 

Vad har vi gjort i Karlsborg så här långt

I valet 2010 så existerade knappt Sverigedemokraterna i Karlsborg. Vi fick 1,7 % av rösterna. I valet 2014 fick vi 8,6 % av rösterna. Vi fick alltså 5 gånger fler röster än i valet 2010. Vi har 3 mandat i kommunfullmäktige, 1 mandat i kommunstyrelsen. Vi har också 1 mandat i Socialnämnden och 1 mandat i Barn- och utbildningsnämnden.

Vi har efter valet etablerat en lokalförening i Karlsborg. Vi har blivit 3 gånger så många medlemmar i Karlsborg jämfört med vad vi var vid starten.

Eftersom vi är nya i politiken i Karlsborg så har vi lagt ner mycket tid på att bygga upp vår kunskap om kommunen. Det har skett genom sammanträden med företrädare för kommunledningen, men också genom ett antal studiebesök på förskolor, skolor, polisen och vårt äldreboende Haganäset.

I vår politiska verksamhet har vi så här långt tagit fokus på information och på att lämna motioner och skriftliga reservationer i kommunfullmäktige.

Vi har under mandatperioden så här långt haft drygt 60 insändare inom olika ämnesområden som publicerats i tidningarna Skaraborgsbygden och SLA.

Att på nytt starta upp och utveckla Karlsborgsbanan är en fråga som haft vårt fulla stöd under mandatperioden. Goda kommunikationer är en grundförutsättning för en god utveckling av kommunen. Prioriteringen inom Trafikverket och VG-regionen gör frågan svår och är ett exempel på hur regeringens och tidigare Alliansens politik leder till fortsatt utarmning av landsbygden.

Av de totalt 49 motioner som lämnats till kommunfullmäktige under mandatperioden så svarar Sverigedemokraterna för 29 stycken, alltså mer än hälften. Av de 29 motionerna så har 11 stycken hittills fått avslag. Som exempel kan nämnas: ”Rationalisering av den politiska organisationen”, ”Införande av klassmorfarsystem”, ”Införande av skolk-SMS”, ”Krav på tillstånd för insamling av pengar (tex tiggeri) i lokal ordningsstadga”.

Så här lång har vi fått bifall på 6 motioner. Dessa är ”Båttvätt för fritidsbåtar”, ”Infartsskylt vid Göta kanal”, ”Sandning i Karlsborgs tätort”, ”Förbättrad guidning på Vaberget”, Gratis halkskydd till pensionärer” och ”Digitalisering av skolan”.

Vi kommer fortlöpande att fortsätta att lägga motioner under mandatperioden.

 

Om du känner att du vill engagera dig i vår lokalförening så kan du maila vår ordförande,

Jan-Yngve Johansson på mailadressen jan.yngve.johansson@sd.se

Eller vår sekreterare Stefan Hallberg på mailadressen stefan.hallberg@sd.se.