Var är de politiskt ansvariga? | Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg

Var är de politiskt ansvariga?

Var är de politiskt ansvariga?
På debattsidan i denna tidning så har den senaste tiden såväl Moderaterna som Socialdemokraterna försökt att framställa sig själva som garanten för ett starkt framtida svenskt försvar. Det har man gjort oaktat att man är ansvariga för den största nedrustningen i Sveriges historia.
De senaste dagarna har försvaret ånyo varit uppe till debatt på nyhetssidorna i samband med affären kring Helikopter 14. Rapporteringen visar på en fullständigt skandallös upphandling med långa förseningar och fördyringar. Och i slutändan ett resultat, dvs en helikopter, som är så dyr i drift att försvaret inte har råd att köra den. 200.000 kr per timme.
Någonstans på vägen har någon eller några politiker gått förbi det förslag som Försvarets Materielverk lämnade om inköp av Sikorskyhelikoptrar. Sannolikt ett politiskt beslut utan konsekvensanalys. Kontraktet tecknades år 2001. Senare har även beslut om ombyggnad till trupptransport och ubåtsjakt tagits. Beslut som ytterligare försenat leveranserna.
Vem eller vilka som är ansvariga har inte framgått av nyhetsrapporteringen. Den informationen har man nogsamt undvikit att lämna till skattebetalarna. Det är dags att väljarna får reda på vilka de ansvariga är. Studerar man tiden för besluten så går det att dra vissa slutsatser. Under perioden 2001 till 2015 har vi haft Socialdemokratiska regeringar och Alliansregeringar. Garanterna för ett starkt framtida svenskt försvar enligt dem själva.
Gräddan av våra rikspolitiker har uttalat att ett riksdagsmannauppdrag är ett förtroende- uppdrag. Om man menar allvar med det så är det nu dags att träda och ta sitt politiska ansvar. Vårt försvar har inte råd med fler helikopter-14 affärer.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg