Tack för de tydliga beskeden. | Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg

Tack för de tydliga beskeden.

Tack för de tydliga beskeden
REPLIK: I ett reportage i Skb den 13 april redovisas den politiska maktkampen i Karlsborg. Maktkampen har sina rötter i valresultatet 2014 då Sverigedemokraterna tog 3 mandat och man i realiteten fick 3 block i Kommunfullmäktige, S+V+MP, Alliansen och SD. De två första blocken fick med valresultatet 14 mandat vardera vilket gav SD en vågmästarroll.
Utan en partiorganisation på plats ökade SD sitt röstetal 5 gånger jämfört med valet 2010. Det hjälpte inte ens att dåvarande Kommunalrådet i Karlsborg, Kjell Sjölund, den 11 september 2014 i ett debattinlägg gick ut och konstaterade att ”SD:s politik i Karlsborg förblir en gåta”. Uppenbarligen tyckte inte väljarna det.
Tiden som följde efter valet och de inlägg man kunde läsa i lokaltidningarna visade tydligt att den sandlådepolitik som gäller i riksdagen nu också smittat av sig på kommunfullmäktige i Karlsborg. Det primära målet för sju av partierna i fullmäktige var uppenbarligen att utesluta SD från allt inflytande, inte att föra den politik som var bäst för medborgarna i Karlsborg.
Inget av övriga partier gjorde ens något försök att ta upp en dialog med SD för att se vad det kunde resultera i politiskt, trots att SD är med och styr i ett antal kommuner i landet utan att det politiska kaos som man oroade sig för i Karlsborg uppstått.
För SD:s del har det under mandat perioden inneburit att vi fått verka genom att lägga motioner inom olika områden, vilket också syns när man tittar på statistiken. Av de totalt 71 motioner som hittills lämnats till kommunfullmäktige under mandatperioden har SD lämnat mer än hälften, 39 stycken.
Vi tackar för de tydliga beskeden från de två övriga politiska blocken rörande en eventuell samverkan under den kommande mandatperioden. Man kan i alla fall säga att de är tydligare än beskeden från respektive partis riksorganisation. Sandlådan består.
Vid tiden för föregående val hade SD ingen partiorganisation i Karlsborg. Under den gångna mandatperioden har vi byggt upp vår organisation och har haft möjlighet att informera väljarna om vår politik. Det är vår förhoppning att detta naturligtvis ska spegla sig i det kommande valresultatet. Med utgångspunkt från de uttalande som företrädarna för de andra blocken gjort i artikeln kan vi sannolikt förvänta oss mer spännande konstellationer i Karlsborg än de nuvarande Socialmoderaterna.

Stefan Hallberg
1:e vice ordförande Sverigedemokraterna Karlsborg
Ledamot i distriktsstyrelsen