Sent ska syndaren vakna. | Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg

Sent ska syndaren vakna.

Sent ska syndaren vakna
REPLIK: I en replik på min replik rörande Moderaterna som garant för ett starkt svenskt försvar så konstaterar Anders G Johansson och Torbjörn Colling (M) den 27 oktober på SLA:s debattsida att man 2015 antog målsättningen att räkna upp försvarsanslagen till 2% av BNP. Och det är just tidpunkterna i deras replik som är det intressanta i svaret. De ligger ungefär ett decennium efter den nästan totala avrustningen. Rubriken på Moderaternas replik borde ha ändras till ”sent ska syndaren vakna”. Istället försöker man att ge sken av att vara progressiv i försvarsfrågan. Att det skulle varit ännu värre med en Socialdemokratisk regering är knappast någon tröst.
Att jag inte redovisat SD:s försvarspolitik beror på att det inte var syftet med mitt inlägg. Syftet var att peka på Moderaternas trovärdighet i försvarsfrågan. Av den anledningen påstås jag ha förmåga att enbart blicka bakåt, gnälla och ägna mig åt ”ömkande nostalgi”. Men det är ju faktiskt så att det är efter sina handlingar man blir bedömd och inte det man påstår sig vilja göra och det var det som var poängen med min ”ömkande nostalgi”. Det är det som ger trovärdighet. Att Moderaterna, förutom sitt senfärdiga agerande i försvarsfrågan, dessutom haft en Statsminister som fram till september 2014 betraktade försvaret som ett ”särintresse” ökar inte trovärdigheten.
Jag tror, till skillnad från Anders G Johansson och Torbjörn Colling, att det kan vara lärorikt blicka bakåt och lära sig av historien. Försvarsbeslutet 1925 var ju ingen höjdare och lämnade Sverige med byxorna neddragna till fotknölarna militärt sett när 2:a världskriget började. Men sådana lärdomar är inget för Moderaterna. Hade man gjort en återblick i historien så hade man insett att det tar lång tid att bygga upp en försvarsmakt, sannolikt flera decennier. Det är därför inte särskilt lämpligt, vilket många svenska politiker tror, att använda Försvarsmakten som ett slags ”budgetregulator. Försvarsbesluten behöver vara betydligt mer långsiktiga än så. Det framgår tydligt av historien.
Att jag inte fick någon replik på min kommentar om svensk invandringspolitik var kanske väntat. Även där kan man, liksom för ovanstående, konstatera att ”sent ska syndaren vakna”.

Stefan Hallberg Sverigedemokraterna Karlsborg