Sverigedemokraterna i Karlsborg | Sida 5
Välkommen till SD Karlsborg
 • Tack för de tydliga beskeden.

  Tack för de tydliga beskeden REPLIK: I ett reportage i Skb den 13 april redovisas den politiska maktkampen i...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Finansministern tänjer på sanningen.

  Finansministern tänjer på sanningen. Nu ska Karlsborgs kommun liksom övriga kommuner i landet äntligen få betalt för sina insatser...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • En sorgens dag.

  En sorgens dag I Karlsborgs kommun bor det idag ca 7000 personer. Av dessa är drygt 2000 äldre än...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • En Socialdemokrats ”politiska kompass”.

  En Socialdemokrats ”politiska kompass” De två senaste veckorna har läsarna av Skaraborgsbygden kunnat ta del av den sk ”maktkampen...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Ordlekar med Monica Green (S).

  Ordlekar med Monica Green (S) REPLIK: I ett inlägg på Skb:s debattsida den 16 mars bemöter Monica Green Kent...

  0
  7 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlsborg

 Jan-Yngve Johansson

Ordförande SD Karlsborg

Telefon

073 – 0247903

E-post
stefan.hallberg@sd.se
Telefon
Tel: 076-5813085

Postadress
SD Karlsborg
c/o SD Skaraborg
Kruthusvägen 62
54633 Karlsborg

Besöksadress
Kommer att uppdateras inom kort!

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna. Bankgironummer för donationer 424-3036.

 • SD Karlsborg.

  Av connywinrot den 12 december, 2017
  0

  SD Karlsborg

  Vi kommer att hålla vårt årsmöte den 2018-02-18 kl:15:00 åter kommer med plats men detta kommer att meddelas till medlemmarna i SD Karlsborg på kallelsen och vi kommer även att få besök av en riksdags man så missa inte årsmötet kommer att bli trevligt.
  Ordföranden: Jan-Yngve Johansson

 • M abdikerar från sitt ansvarstagande.

  Av connywinrot den 3 december, 2017
  0

  M abdikerar från sitt ansvarstagande.
  REPLIK: I en artikel på ledarsidan i SLA den 1 december 2017 så beskyller M genom Anders G Johansson Socialdemokraterna för att abdikera från sitt ansvarstagande. Det som avses i inlägget är S uppgörelse med MP om amnesti för ensamkommande unga vuxna från Afghanistan. I inlägget beskrivs naturligtvis också alla de nackdelar som uppgörelsen medför.

  Även om jag i mina tidigare diskussioner med M rörande försvarsfrågan här på debattsidan blivit beskylld för att ”blicka bakåt” och ägna mig åt ”ömkande nostalgi”, så tänker jag fortsätta med det.
  Jag tror nämligen att det är bra att väljarna i det kommande valet blir påminda om hur moderaterna tidigare agerat när det gäller svensk invandringspolitik. Det moderaterna nu kriserar S för är exakt detsamma som M ägnade sig 2011 då man gjorde en migrationspolitisk överenskommelse med MP. Konsekvenserna av den överenskommelsen blev mycket större för Sverige än den överenskommelse som S nu träffat med MP. Saken blev inte bättre av att den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt året därpå, den 6 november 2012 i en gästföreläsning på Stockholms Universitet, konstaterade att överenskommelsen var en ”bestraffning av väljarna” för att man röstade på SD.
  Hade M haft ambition att vara trovärdiga när det gäller svensk invandringpolitik så hade man väl gått på den utredning som Tobias Billström var ansvarig för redan 2009 och som föreslog en skärpt invandringspolitik. Men det gjorde man inte. Istället blev Tobias Billström utskälld av Fredrik Reinfeldt och man träffade en överenskommelse med MP.
  Moderaternas helomvändring idag när det gäller svensk invandringspolitik är lika trovärdig som deras helomvändning i försvarsfrågan.
  I inlägg efter inlägg på debattsidan beskriver M de problem som drabbar väljarna med en Socialdemokratisk regering, men man gör ingenting åt det. Sanningen är att Alliansen kunnat fälla regeringen för länge sedan med hjälp av SD om man velat, men det har man inte gjort.
  När nu M försöker att abdikera från sitt eget ansvar när det gäller konsekvenserna av den invandringspolitik man själv fört under 8 år, så blir man inte trovärdig. Alliansen kommer inte att lyckas genomföra den skärpta invandringpolitik M nu föreslår även om man kommer i regeringsställning. Det kommer ett par av allianskollegorna att sätta stopp för.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Inte ens Riksrevisionen.

  Av connywinrot den 19 november, 2017
  0

   

  Inte ens Riksrevisionen
  Riksrevisionen har den 16 november 2017 lämnat en rapport om en granskning av de migrationspolitiska propositioner som olika regeringar lagt under perioden 2004 till 2015. Sverige har under denna tid regerats av Socialdemokraterna och Allansen.
  Granskningen är utförd mot bakgrund av den stora betydelse som migrationspolitiska beslut har för berörda människor, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
  Granskningen visar att de migrationspolitiska propositionerna har haft stora brister. Bla saknas det ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
  Under hela perioden har man underskattat statens utgifter och på senare tid har underskattningarna varit åtskilliga miljarder om året. De bedömningar som gjorts om antalet uppehållstillstånd är så svagt underbyggda eller kortfattat redovisade att deras tillförlitlighet inte går att bedöma.
  Bristerna gäller även en rad andra områden. Få av granskade propositionerna lever tex upp till kraven på heltäckande och långsiktiga ekonomiska analyser.
  Jag tycker att det kan vara värt för väljarna att notera Riksrevisionens minst sagt svidande kritik. I decennier har vi fått höra av ansvariga politiker hur mycket vi tjänar på vår invandringspolitik, att den är demografiskt nödvändig och nödvändig ur arbetsmarknads synpunkt.
  Uppenbarligen är de analyser som dessa påståenden grundas på inte värda pappret de är skrivna på. Får man tro Riksrevisionen så är påståendena grundlösa och tagna ur luften.
  Värt att notera är också att de propositioner som Riksrevisionen granskat kommer från partier som påstår att Sverigedemokraterna inte är regeringsdugliga. Det verkar som om det är dags för 7 av riksdagspartierna att omvärdera sin egen regeringsduglighet.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna

 • Sent ska syndaren vakna.

  Av connywinrot den 10 november, 2017
  0

   

  Sent ska syndaren vakna
  REPLIK: I en replik på min replik rörande Moderaterna som garant för ett starkt svenskt försvar så konstaterar Anders G Johansson och Torbjörn Colling (M) den 27 oktober på SLA:s debattsida att man 2015 antog målsättningen att räkna upp försvarsanslagen till 2% av BNP. Och det är just tidpunkterna i deras replik som är det intressanta i svaret. De ligger ungefär ett decennium efter den nästan totala avrustningen. Rubriken på Moderaternas replik borde ha ändras till ”sent ska syndaren vakna”. Istället försöker man att ge sken av att vara progressiv i försvarsfrågan. Att det skulle varit ännu värre med en Socialdemokratisk regering är knappast någon tröst.
  Att jag inte redovisat SD:s försvarspolitik beror på att det inte var syftet med mitt inlägg. Syftet var att peka på Moderaternas trovärdighet i försvarsfrågan. Av den anledningen påstås jag ha förmåga att enbart blicka bakåt, gnälla och ägna mig åt ”ömkande nostalgi”. Men det är ju faktiskt så att det är efter sina handlingar man blir bedömd och inte det man påstår sig vilja göra och det var det som var poängen med min ”ömkande nostalgi”. Det är det som ger trovärdighet. Att Moderaterna, förutom sitt senfärdiga agerande i försvarsfrågan, dessutom haft en Statsminister som fram till september 2014 betraktade försvaret som ett ”särintresse” ökar inte trovärdigheten.
  Jag tror, till skillnad från Anders G Johansson och Torbjörn Colling, att det kan vara lärorikt blicka bakåt och lära sig av historien. Försvarsbeslutet 1925 var ju ingen höjdare och lämnade Sverige med byxorna neddragna till fotknölarna militärt sett när 2:a världskriget började. Men sådana lärdomar är inget för Moderaterna. Hade man gjort en återblick i historien så hade man insett att det tar lång tid att bygga upp en försvarsmakt, sannolikt flera decennier. Det är därför inte särskilt lämpligt, vilket många svenska politiker tror, att använda Försvarsmakten som ett slags ”budgetregulator. Försvarsbesluten behöver vara betydligt mer långsiktiga än så. Det framgår tydligt av historien.
  Att jag inte fick någon replik på min kommentar om svensk invandringspolitik var kanske väntat. Även där kan man, liksom för ovanstående, konstatera att ”sent ska syndaren vakna”.

  Stefan Hallberg Sverigedemokraterna Karlsborg

   

 • Ingen kvot, däremot en lag.

  Av connywinrot den 10 november, 2017
  0

   

  Ingen kvot, däremot en lag
  REPLIK: I ett inlägg på SLA:s debattsida den 23 oktober undrar signaturen ”vän av ordning” om Skövdebostäder har ett kvotsystem för nyanlända. Anledningen till frågan var att skribentens son och svärdotter blev förbigångna i Skövdebostäders kö av nyanlända.
  Jag tror inte att det handlar om något kvotsystem hos Skövdebostäder, utan om följande. Under 2016 kom det en lag och en förordning som förmodligen inte många så människor noterade. Det handlar om lagen 2016:38 och förordningen 2016:39 om ”mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning”.
  I praktiken så innebär lagen och förordningen att kommunerna måste ordna bostäder till nyanlända, dvs de som stått länge i bostadskön kommer att hamna sist.
  För många kommuner i landet är bostadssituationen svår och den nya lagen sätter fokus på ett problem som kommer att eskalera de kommande åren.
  Sverige har behov av ca 750000 bostäder de kommande 5 åren. Fortsätter tillströmningen av nyanlända, tex i form av anhöriginvandring, så kommer behoven att öka. Om nyanlända konsekvent prioriteras i kommunernas bostadsköer så riskerar svenska ungdomar och andra bostadsbehövande att under decennier bli utan bostad och möjlighet att flytta till ett eget boende.
  Situationen förbättras inte av att vissa kommuner dessutom konsekvent ger sig in på öppna marknaden och köper upp tillgängliga bostadsrätter i kommunen för att ha dessa till nyanlända. Nacka kommun är det senaste kända exemplet.
  Den nya lagen innebär att Sverige riskerar att få en förlorad generation på bostadsmarknaden. En generation som under många år, möjligen decennier, inte får en möjlighet att få tillgång till en egen bostad. Detta gäller särskilt ungdomar och de som är ekonomiskt svaga och inte har möjlighet att köpa sin bostad.
  Problemet kommer att eskalera om en återgång sker till den tidigare mer generösa invandringspolitiken. Det kommer i så fall verkligen att säkerställa att Sverige får en förlorad generation på bostadsmarknaden.

  Stefan Hallberg Sverigedemokraterna Karlsborg