Sverigedemokraterna i Karlsborg | Sida 3
Välkommen till SD Karlsborg
 • Tack för de tydliga beskeden.

  Tack för de tydliga beskeden REPLIK: I ett reportage i Skb den 13 april redovisas den politiska maktkampen i...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Finansministern tänjer på sanningen.

  Finansministern tänjer på sanningen. Nu ska Karlsborgs kommun liksom övriga kommuner i landet äntligen få betalt för sina insatser...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • En sorgens dag.

  En sorgens dag I Karlsborgs kommun bor det idag ca 7000 personer. Av dessa är drygt 2000 äldre än...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • En Socialdemokrats ”politiska kompass”.

  En Socialdemokrats ”politiska kompass” De två senaste veckorna har läsarna av Skaraborgsbygden kunnat ta del av den sk ”maktkampen...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Ordlekar med Monica Green (S).

  Ordlekar med Monica Green (S) REPLIK: I ett inlägg på Skb:s debattsida den 16 mars bemöter Monica Green Kent...

  0
  7 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlsborg

 Jan-Yngve Johansson

Ordförande SD Karlsborg

Telefon

073 – 0247903

E-post
stefan.hallberg@sd.se
Telefon
Tel: 076-5813085

Postadress
SD Karlsborg
c/o SD Skaraborg
Kruthusvägen 62
54633 Karlsborg

Besöksadress
Kommer att uppdateras inom kort!

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna. Bankgironummer för donationer 424-3036.

 • Arvet efter partiledardebatten

  Av connywinrot den 19 januari, 2018
  0

  Arvet efter partiledardebatten
  REPLIK: Årets första Partiledardebatt handlade i huvudsak om det bekymmersamma tillståndet i landet inom ett antal olika områden såsom kriminalitet, sjukvård, försvar mm. Sverigedemokraterna, som tidigare tillsammans med Donald Trumph, en norsk minister mfl beskyllts för att svartmåla läget här i landet fick under partiledardebatten sällskap av ytterligare 7 partier. Det förefaller som om övriga partier nu äntligen fått kontakt med verkligheten och kommit till insikt om det minst sagt bekymmersamma läget.
  Trots detta syns inte ett spår av självkritik eller självrannsakan hos de partier som under snart 3 decennier genom sin politik skapat den situation vi nu befinner oss i. Det har tom gått så långt att den politiske redaktören på en av våra större socialdemokratiska aftontidningar dristar sig till att kritisera vår statsminister för bristande ansvarstagande.
  När man dessutom inte har andra förslag till åtgärder än de som man prövat och misslyckats med under 30 år så inser man att Sverige har problem. Att en del av partierna dessutom funderar på hur man ska kunna återgå till den tidigare generösa svenska invandringspoltiken gör inte saken bättre. Tror man att problemen blir lättare att lösa om man skapar fler utanförskapsområden?
  ”Toppnoteringen” under debatten stod enligt min uppfattning Jan Björklund för när man diskuterade det svenska försvaret. Med en lätt axelryckning konstaterade JB att man tidigare tagit fel beslut och nu fick man helt enkelt börja om. Inte ett ord om vad de felaktiga besluten kostat eller kommer att kosta skattebetalarna. Verkligen ett bra exempel på politiskt ansvarstagande.
  Tre decennier av misslyckade politiska beslut, det var facit av partiledardebatten. Det kan vara bra för väljarna att ha i bakhuvudet när man till valet funderar över regeringsdugligheten hos olika partier.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Gruvor ”for ever”

  Av connywinrot den 13 januari, 2018
  0

  Gruvor ”for ever”
  REPLIK: På ledarsidan i SLA fredagen den 12 januari utvecklar Agnes Karnatz SNB, sina funderingar kring gruvetableringar i Sverige. Enligt AK behöver vi öppna nya gruvor för att kunna realisera våra elbilsvisioner. AK uppfattning är vidare att gruvetableringar motarbetas av myndigheterna och att det är bättre för miljön att gruvorna förläggs i Sverige än i Kina.
  Jag kan väl hålla med AK om att vi behöver metaller för att realisera våra elbilsvisioner och att miljön kring gruvor i Kina sannolikt är betydligt sämre än i Sverige, men AK missar ett par av huvudpoängerna.
  Modern gruvdrift innebär etablering av lakvattendammar. Det är med lakvattendammar som med kärnkraftsavfall. De kommer att finnas kvar ”for ever”, vilket innebär avsevärda miljörisker och kostnader. Det finns samlad statistik för 3500 av världens största lakvattendammar. Den sträcker sig från 1961 till 2017. Den visar att det inträffar 2 till 5 allvarliga olyckor och 35 mindre allvarliga olyckor, per år. Om lakvatten rinner ut, tex om den planerade gruvan i Tiveden etablerades, så skulle en sanering i praktiken inte vara möjlig eftersom lakvattnet skulle rinna ut i Tivedens sjösystem och vidare ut i Vättern.
  Svensk lagstiftning är idag tunn, minst sagt, och det finns inget som tvingar gruvföretagen att fondera pengar för en framtida drift och förvaltning av lakvattendammar. Den räkningen hamnar hos skattebetalarna och torde med god sannolikhet vida överstiga skatteinkomsterna både från anställda och gruvbolag.
  Vinstskatten för gruvbolag är idag löjligt låg, 0,5 promille. En Sverigedemokratisk motion i riksdagen 2016 om att höja vinstskatten till samma nivå som för vanliga aktiebolag, röstades ner. Så om hanteringen av nyetablering av gruvor i Sverige är restriktiv så tycker jag att det finns skäl till det. När gruvbolaget hämtat hem vinsterna och stängt igen dörrarna så blir det skattebetalarna som får tvätta byken.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • ”Roddarna” blir allt fler

  Av connywinrot den 6 januari, 2018
  0

  ”Roddarna” blir allt fler

  Den 22 december 2017 deklarerade vår finansminister, Magdalena Andersson, i en intervju att Sverige tagit emot för många invandrare. Och inte nog med det. Vår finansminister konstaterade vidare att integrationen varit misslyckad ända sedan Bosnienkriget på 1990-talet och att invandrarna borde söka sig till något annat land för att få ett fullgottmottagande. ”Det finns anledning för oss Socialdemokrater att vara självkritiska. Vi skulle ha varit tydliga med att vi inte kan ha ett större mottagande än vad samhället klarar av att ta emot”, säger Magdalena Andersson.
  Nu går även samordningsminister Ibrahim Baylan (S)och gör i stort sett samma konstateranden (TT 5 jan), möjligen med skillnaden att Ibrahim Baylan inte tycker att historien sträcker sig längre tillbaka i tiden än till 2015.
  Och som grädden på moset går nu kommunalrådet Nils Karlsson (MP) ut i tidningen ETC (5 jan) och säger att ”verkligheten kräver att vi pratar volymer”. Man undrar hur länge det dröjer innan Nils Karlsson blir utsparkad ur MP, för det kan väl inte vara helt rumsrent att prata ”volymer” på samma sätt som SD gör.
  Det blir alltfler politiker som byter uppfattning om svensk invandringspolitik och som sällar sig till ”roddarna”, dvs personer som bytt uppfattning och nu försöker att ro båten iland.

  Situationen är smått fantastisk. Här har man i decennier talat om de ekonomiska vinsterna med invandringen, behovet av invandring av arbetsmarknadsmässiga och demografiska skäl och allt visar sig vara fel, något som Sverigedemokraterna konstaterat för länge, länge sedan.

  De tillmälen vi inom SD mötts av från en samlad mediakår och från 7 av riksdagens partier när vi pekat på de problem som den ansvarlösa invandringen medfört, torde vara välbekanta för de flesta.
  Nu undrar man vad som kommer att hända. Kommer Magdalena Andersson mfl att bli utsatta för samma sak. Och kommer Stefan Löfven att fortsättningsvis kunna tänka sig att bjuda in SD till samtal. Det borde ju kunna fungera bra nu när båda partierna har blivit ”främlingsfientliga” och vill begränsa invandringen.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • ”Försvarsvännerna” blir alltfler.

  Av connywinrot den 6 januari, 2018
  0

  ”Försvarsvännerna” blir alltfler
  REPLIK: Nu sällar sig Socialdemokraterna till de partier som påstår sig stå som ”garant” för ett starkt försvar. I ett inlägg på Skb:s debattsida den 5 januari, med rubriken ”Vi tar ansvar för försvaret”, utvecklar Erik Ezelius (S) sina funderingar kring den nödvändiga uppbyggnaden av det svenska försvaret, precis som Moderaterna tidigare gjort när man påstått sig vara en garant för ett starkt försvar.
  Det finns all anledning att än en gång påminna väljarna om de beslut som Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna mfl tog år 2000 och 2004. De besluten resulterade i en i stort sett total avrustning för det svenska försvaret. Antalet bataljoner för tex armén sjönk från ca 200 till 8. En talande siffra när det gäller det ”ansvar” Socialdemokraterna tar för försvaret.
  Så när Socialdemokraterna nu påstår att man ”tar ansvar för försvaret” så har vi sett tydliga bevis på vad det innebär. De besluten man tog år 2000 och 2004 måste ha inneburit något av den största kapitalförstörningen i modern tid. En nota som man nu skickar i knät på skattebetalarna när landet tvingas att bygga upp försvaret igen.
  Socialdemokraternas löfte om ett starkt försvar är med god sannolikhet lika mycket värt som deras löfte innan valet 2014 att inte höja drivmedelsskatten och det vet vi ju alla hur det gick med det.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Mystiken tätnar kring gruvan i Tiveden.

  Av connywinrot den 29 december, 2017
  0

  Mystiken tätnar kring gruvan i Tiveden
  REPLIK: Den 28 december skriver Lina Davidsson (S) på SLA:s debattsida att Socialdemokraterna i Karlsborg nu tagit ställning och är emot prospektering och gruvdrift i Tiveden. S har avvaktat med sitt ställningstagande för att medlemmarna under ett medlemsmöte den 17 december skulle få möjlighet att vara delaktiga i detta ställningstagande.
  Om vi ”backar bandet” och tittar på vad som hänt så låter detta en smula märkligt. Först handläggs yttrandet över prospekteringen som ett rent tjänstemannaärende som passerar förbi alla politiker i Karlsborg.
  När sedan reaktionerna hos allmänheten och övriga politiska partier blir väldigt kraftiga över detta, så skriver vårt kommunalråd ett kompletterande yttrande från kommunen till Bergsstaten. Yttrandet är daterat den 30 november 2017.
  Han skriver själv under yttrandet, det är ingen tjänsteman eller kommunchefen som gör det. Man kan fråga sig hur vår högsta politiska befattningshavare i kommunen kan gå in och göra en justering/komplettering i ett tjänstemannaärende. Det luktar ”ministerstyre”. Det är något som inte stämmer.
  Yttrandet ger dessutom sken av att det är kommunstyrelsen som ändrat uppfattning, vilket också framgår av en artikel i SLA den 2 december. Efter påstötning från SD införde tidningen en liten rättning den 12 december, men den var det nog inte många som uppmärksammade.
  När nu Lina Davisson påstår att man avvaktat ett medlemsmöte den 17 december för att ta ställning så är det inte korrekt. Den högsta politiska befattningshavaren för Socialdemokraterna i Karlsborg tog ställning redan den 30 november, när yttrandet skickades in. Medlemsmötet var bara ett spel för gallerierna.
  Det är bra att Lina Davidsson aviserar framtida samverkan i frågan. Det har inte skett tidigare. Vare sig när det gäller det ursprungliga yttrandet eller kompletteringen.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg