Sverigedemokraterna i Karlsborg | Sida 2
Välkommen till SD Karlsborg
 • Tack för de tydliga beskeden.

  Tack för de tydliga beskeden REPLIK: I ett reportage i Skb den 13 april redovisas den politiska maktkampen i...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Finansministern tänjer på sanningen.

  Finansministern tänjer på sanningen. Nu ska Karlsborgs kommun liksom övriga kommuner i landet äntligen få betalt för sina insatser...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • En sorgens dag.

  En sorgens dag I Karlsborgs kommun bor det idag ca 7000 personer. Av dessa är drygt 2000 äldre än...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • En Socialdemokrats ”politiska kompass”.

  En Socialdemokrats ”politiska kompass” De två senaste veckorna har läsarna av Skaraborgsbygden kunnat ta del av den sk ”maktkampen...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Ordlekar med Monica Green (S).

  Ordlekar med Monica Green (S) REPLIK: I ett inlägg på Skb:s debattsida den 16 mars bemöter Monica Green Kent...

  0
  7 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlsborg

 Jan-Yngve Johansson

Ordförande SD Karlsborg

Telefon

073 – 0247903

E-post
stefan.hallberg@sd.se
Telefon
Tel: 076-5813085

Postadress
SD Karlsborg
c/o SD Skaraborg
Kruthusvägen 62
54633 Karlsborg

Besöksadress
Kommer att uppdateras inom kort!

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna. Bankgironummer för donationer 424-3036.

 • Finansministern tänjer på sanningen.

  Av connywinrot den 7 april, 2018
  0

  Finansministern tänjer på sanningen
  Nu ska Karlsborgs kommun liksom övriga kommuner i landet äntligen få betalt för sina insatser när det gäller de ensamkommande ”barnen”. Det framgår av en intervju i bla SVT den 6 april med vår Finansminister.
  Det finns en intressant detalj i intervjun. När journalisten frågar var de 4,9 miljarderna kommer ifrån får han till svar av Finansministern att Sverige har stora överskott i statsfinanserna. Då ställer journalisten en kontrollfråga: ”Är det något annat som fått stryka på foten pga detta?”. Svaret blir ”nej”.
  Jag undrar om Sveriges ca 340.000 fattigpensionärer är beredda att hålla med Magdalena Andersson. Eller de hemlösa pensionärer som man samma dag hade ett reportage om i SVT. Både antalet fattigpensionärer och hemlösa pensionärer ökar i antal.
  2016 var kostnaden för att lyfta Sveriges fattigpensionärer till EU:s fattigdomsgräns ca 4,5 miljarder. Något ”överskott” för att förändra deras livssituation finns uppenbarligen inte hos den röd/gröna regeringen. De får fortsätta sina liv där man tex inte har råd med att lösa ut sina mediciner eller i värsta fall ens behålla sin bostad.
  Vår finansminister tänjer på sanningen när hon påstår att det finns ett överskott att ta av. Den enkla sanningen är att regeringen inte prioriterar våra fattigpensionärer och inte heller våra funktionshindrade, som nu i många fall får se sin assistansersättning indragen. För regeringen är det viktigare att kunna fortsätta med sin ansvarslösa invandringspolitik.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Häkta terroristerna vid återkomsten.

  Av connywinrot den 17 februari, 2018
  0

  Häkta terroristerna vid återkomsten
  REPLIK: I ett inlägg på SLA:s ledarsida den 16 februari konstaterar Cecilia Blomberg från SNB att USA:s försvarsminister kräver att de länder som har medborgare som stridit för IS och som tillfångatagits, ska hämtas hem av respektive land.
  En återkomst till Sverige sägs skapa problem eftersom Sverige inte har lagstiftat om något förbud mot medlemskap i terrororganisationer och man därför skulle tvingas släppa dessa personer fria vid återkomsten till Sverige.
  Det är korrekt, men Sverige har faktiskt en lagstiftning mot krigsbrott och det finns ett antal exempel på krigsförbrytare som dömts av svensk domstol för brott begångna i forna Jugoslavien, Mellanöstern och Afrika. Det finns fällande domar, trots att det kan vara svårt att få fram bevis.
  Så i grunden handlar det inte om medlemskap i någon terroristorganisation eller inte. Det handlar om att man begått krigsbrott eller ej. Man kan i det sammanhanget fundera över hur stor sannolikheten är att man begått krigsbrott om man stridit för IS. Den torde närma sig 100%.
  Det är med den utgångpunkten de återvändande IS-krigarna ska hanteras. De ska vid återkomsten till Sverige häktas skäligen misstänkta för krigsbrott. Att släppa dem fria i det svenska samhället vore helt orimligt. Det skulle skicka en signal till andra terrorister om att Sverige är deras fredade plats och paradis på jorden.
  Det är fullt klart att detta skulle innebära en ”utmaning”, som en del svenska rikspolitiker älskar att uttrycka sig, för det svenska rättsväsendet, men det finns inga alternativ.
  Sverige är skyldigt alla IS offer att med kraft hantera denna fråga. Allt annat vore ett hån mot offren och deras anhöriga och en katastrof för landets säkerhet och rättsstaten.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Var är de politiskt ansvariga?

  Av connywinrot den 17 februari, 2018
  0

  Var är de politiskt ansvariga?
  På debattsidan i denna tidning så har den senaste tiden såväl Moderaterna som Socialdemokraterna försökt att framställa sig själva som garanten för ett starkt framtida svenskt försvar. Det har man gjort oaktat att man är ansvariga för den största nedrustningen i Sveriges historia.
  De senaste dagarna har försvaret ånyo varit uppe till debatt på nyhetssidorna i samband med affären kring Helikopter 14. Rapporteringen visar på en fullständigt skandallös upphandling med långa förseningar och fördyringar. Och i slutändan ett resultat, dvs en helikopter, som är så dyr i drift att försvaret inte har råd att köra den. 200.000 kr per timme.
  Någonstans på vägen har någon eller några politiker gått förbi det förslag som Försvarets Materielverk lämnade om inköp av Sikorskyhelikoptrar. Sannolikt ett politiskt beslut utan konsekvensanalys. Kontraktet tecknades år 2001. Senare har även beslut om ombyggnad till trupptransport och ubåtsjakt tagits. Beslut som ytterligare försenat leveranserna.
  Vem eller vilka som är ansvariga har inte framgått av nyhetsrapporteringen. Den informationen har man nogsamt undvikit att lämna till skattebetalarna. Det är dags att väljarna får reda på vilka de ansvariga är. Studerar man tiden för besluten så går det att dra vissa slutsatser. Under perioden 2001 till 2015 har vi haft Socialdemokratiska regeringar och Alliansregeringar. Garanterna för ett starkt framtida svenskt försvar enligt dem själva.
  Gräddan av våra rikspolitiker har uttalat att ett riksdagsmannauppdrag är ett förtroende- uppdrag. Om man menar allvar med det så är det nu dags att träda och ta sitt politiska ansvar. Vårt försvar har inte råd med fler helikopter-14 affärer.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Kallelse 2 till Årsmöte 18 februari 2018 kl 1500, SOK Träff stuga

  Av connywinrot den 29 januari, 2018
  0

  Kallelse 2 till Årsmöte 18 februari 2018 kl 1500, SOK Träff stuga
  (SOK:s stuga ligger i Norra Skogen vid Lions loppis, intill Haganäset)

  Här kommer ”Kallelse 2” för vårt fjärde årsmöte sedan det formella bildandet av föreningen. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att bjuda på kaffe och landgång. Har du behov av tex vegitarisk kost, så tala om det när du anmäler dig.
  Vi kommer att få besök av representanter både från distriktet och från riksorganisationen. Från riksorganisationen blir det Roger Richtoff och från distriktet Jonas Eriksson. Efter de formella förhandlingarna, när vi dricker kaffe, så kommer Roger att hålla ett kortare föredrag och mötesdeltagarna får en chans att ställa frågor till Roger. Roger är SD:s talesman i försvarspolitiska frågor. Fundera gärna i förväg på lämpliga frågor att ställa.

  Vi behöver få en uppfattning om hur många som kommer på mötet och vill därför att du anmäler dig själv och eventuella gäster senast måndagen den 12 februari. Du kan maila till vår ordförande Jan-Yngve Johansson på mailadress jan.yngve.johansson@sd.se eller till vår sekreterare Stefan Hallberg stefan.hallberg@sd.se.
  De medlemmar som inte har dator kan lämna bekräftelse om deltagande per telefon till ordföranden på mobil: 073-024 79 03 eller sekreteraren på mobil: 076-581 30 85.

  Till kallelsen bifogas Dagordning, Revisionsberättelse/ preliminär Balans- och Resultaträkning samt Verksamhetsberättelse/redogörelse från den parlamentariska gruppen för 2017.

  Skriv gärna ut dokumenten så att ni har underlag med er till mötet.

  Välkomna

  Styrelsen för Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Verksamhets- och parlamentarisk berättelse för 2017 (tom 2017-12-31)

  Av connywinrot den 29 januari, 2018
  0

  Verksamhets- och parlamentarisk berättelse för 2017 (tom 2017-12-31)
  Nedan redovisas de verksamheter som lokalföreningen genomfört under 2017. Den förra verksamhetsberättelsen omfattade kalenderåret 2016.

  Styrelseledamöter:
  Ordförande, Jan-Yngve Johansson
  Förste vice ordförande, Robin Lind
  Andre vice ordförande: Conny Winrot
  Kassör: Diana Goldhammer
  Sekreterare: Stefan Hallberg
  Ledamot: Hans Jansson

  Suppleant 1: Jan Örneholt
  Suppleant 2: Stig Ericsson (Stig Ericsson har pga hälsoskäl avsagt sig sitt styrelseuppdrag 7/11-17).

  Adjungerad: Per-Anders Berg

  Medlemsantalet:
  Vid medlemsmötet i februari 2017 fanns det 38 medlemmar registrerade i Karlsborg. Nu är vi 50 registrerade medlemmar. 3 medlemmar har flyttat från Karlsborg.

  Styrelse- och medlemsmöten:
  • Vi har genomfört 1 konstituerande möte för styrelsen.
  • Vi har genomfört 11 styrelsemöten.
  • Vi har genomfört 3 medlemsmöten, inklusive årsmötet.

  Politiska aktiviteter:
  • Vi har tagit fram ett utkast till politiskt program för lokalföreningen, anpassat till behoven i Karlsborg.
  • Vi har deltagit i 10 möten i Kommunstyrelsen.
  • Vi har deltagit i 8 möten i Kommunfullmäktige. Mötet i april blev inställt.

  • Vi tar deltagit i 10 möten i Socialnämnden.
  • Vi har deltagit i 8 möte i Barn- och ungdomsnämnden.
  • Vi har deltagit i 5 möten i Val-och Arvodesberedningen.
  • Vi har haft 2 möten med Näringslivschefen.
  • Vi har lämnat 6 motioner till KF. Totalt för mandatperioden har vi lagt 37 av 67 motioner till Kommunfullmäktige.
  • Vi har ställt 7 skriftliga frågor och Interpellationer i kommunfullmäktige.
  • Vi har lämnat ett antal muntliga, ej räknade, reservationer. Dessa är dock proto-kollförda.
  • Vi har lämnat 5 motioner till distriktets årsmöte.
  • Vi har deltagit i 2 möten med Distriktsstyrelsen. Därefter avgick Stefan Hallberg som ersättare i samband med distriktets årsmöte.
  • Vi har deltagit i 8 KO-möten.
  • Vi har medverkat i det politiska arbetet kring Fågelviksgymnasiet i Tibro. Bla har vi skrivit överklagandet till Förvaltningsrätten och deltagit i ett antal möten i frågan.
  • Vi har till Förvaltningsrätten i Jönköping överklagat Kommunens beslut om vårt tältmöte när det gäller bondens Marknad. Vi fick avslag på vårt överklagande.
  • Vi tog 2 mandat i Kyrkovalet och fick in båda våra kandidater i Kyrkorullmäktige. Därefter har vi deltagit i 4 möten av olika karaktär.

  Politiska utbildningar och föreläsningar:
  • Vi har deltagit i 1 utbildning genomförda av distriktet med fokus på valet 2017.
  • Vi har deltagit i 3 utbildningar genomförda av distriktet med fokus på kyrkovalet 2017.
  • Vi har deltagit i Distriktets årsmöte. Både det ordinarie och det extra årsmötet.
  • Vi har deltagit i föreläsning med representanter från Trafikutskottet och SD-kvinnor anordnad av SD Tibro.
  • Vi har deltagit i distriktets utbildning vid Viken i Karlsborg för nya kandidater till kommande års val.
  • Vi har deltagit i försvarsföreläsningen anordnat av SD Tibro.

  Media- och PR-verksamhet:
  • Vi har genomfört 4 tältmöten

  • Vi har fått in 34 publiceringar av insändare i SLA och SKB under 2017. Totalt för mandatperioden har vi 107 publiceringar. (SH/96 st (varav 12 på ledarsidorna), PAB/8 st, JYJ/3 st).
  • Vi förekommer i en artikel i Dagens Samhälle som visar att vi är 3:a i landet när det gäller att lägga motioner till kommunfullmäktige.
  • Vi har besökt Återvinningscentralen för att diskutera införandet av ”grönt kort”.
  • Vi har besökt hunddagiset 4 ben för att studera verksamheten.
  • Vi har besökt Wetterskolan för att studera verksamheten.
  • Vi har deltagit i 1 möte rörande Karlsborgsbanan.
  • Vi har deltagit i 19 frukostmöten med företagarföreningen.
  • Vi förekommer i 21 tidningsartiklar i SLA.
  • Vi har distribuerat Insticksblad nr 1. (Om vår politiska verksamhet i Karlsborg).
  • Vi har distribuerat Insticksblad nr 2 rörande kyrkovalet. I detta berättar vi om vår politiska verksamhet när det gäller kyrkan. Bladet har distribuerats till samtliga hushåll i kommunen.
  • Samma underlag blev också tryckt i Kyrkobladet inför valet.
  • Vi har deltagit i 1 informationsmöte rörande etableringen av en Coboltgruva i Tiveden.
  • Vi har samlat in 6 sidor namnunderskrifter som protesterar mot etableringen av denna gruva.

  Ekonomi:
  Inkomsterna under det gångna året har bestått av partibidrag från kommunen. Våra utgifter består av kontorsmateriel, utgifter för distribution och inköp av en del tryckt material från distriktet.

  Sociala aktiviteter:
  • Dagens möte är det tredje medlemsmötet, årsmötet inräknat. Vårmötet blev inställt pga för lågt deltagande.

  Stefan Hallberg
  Sekreterare Sverigedemokraterna Karlsborg