Ordlekar med Monica Green (S). | Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg

Ordlekar med Monica Green (S).

Ordlekar med Monica Green (S)
REPLIK: I ett inlägg på Skb:s debattsida den 16 mars bemöter Monica Green Kent Folkessons (C) inlägg om att ”Trafikverket vill dumpa vägarna i knät på landsbygdens folk”.
Detta är helt fel hävdar MG och ägnar sig därefter åt att citera Trafikverket. Av citatet framgår bla att beslut om att överföra en väg eller vägdel till en enskild väghållare utvärderas från fall till fall och i samband med större utvecklingsarbeten. Och detta hävdar MG på fullt allvar inte har något med ekonomi att göra eller att Trafikverket har behov av att spara pengar. Eller att resultatet skulle kunna bli att ansvaret för en väg flyttas till en enskild väghållare. Här kan man tala om ordlekar.
Sveriges bilister överfinansierar redan Trafikverket. Nu vill staten börja använda dessa pengar för annan verksamhet, precis som när man sparar på funktionshindrade, fattigpensionärer mfl svaga grupper i samhället.
Sveriges skattebetalare har tillräckligt höga skatter för att kunna förvänta sig att samhället ställer upp på alla sätt i alla delar av landet, men så sker inte med den Socialdemokratiska regeringen. På område efter område backar regeringen vad gäller sitt samhällsansvar. Det må vara sjukvård, åldringsvård, telekommunikation, försvar, järnvägar, vägar etc. Man kan undra om det bara kommer att bli skatter kvar till slut.
Att som MG i slutet av sitt inlägg hävda att den socialdemokratiskt ledda regeringen tar ansvar för hela landet är inget annat än politiskt hyckleri.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg