Häkta terroristerna vid återkomsten. | Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg

Häkta terroristerna vid återkomsten.

Häkta terroristerna vid återkomsten
REPLIK: I ett inlägg på SLA:s ledarsida den 16 februari konstaterar Cecilia Blomberg från SNB att USA:s försvarsminister kräver att de länder som har medborgare som stridit för IS och som tillfångatagits, ska hämtas hem av respektive land.
En återkomst till Sverige sägs skapa problem eftersom Sverige inte har lagstiftat om något förbud mot medlemskap i terrororganisationer och man därför skulle tvingas släppa dessa personer fria vid återkomsten till Sverige.
Det är korrekt, men Sverige har faktiskt en lagstiftning mot krigsbrott och det finns ett antal exempel på krigsförbrytare som dömts av svensk domstol för brott begångna i forna Jugoslavien, Mellanöstern och Afrika. Det finns fällande domar, trots att det kan vara svårt att få fram bevis.
Så i grunden handlar det inte om medlemskap i någon terroristorganisation eller inte. Det handlar om att man begått krigsbrott eller ej. Man kan i det sammanhanget fundera över hur stor sannolikheten är att man begått krigsbrott om man stridit för IS. Den torde närma sig 100%.
Det är med den utgångpunkten de återvändande IS-krigarna ska hanteras. De ska vid återkomsten till Sverige häktas skäligen misstänkta för krigsbrott. Att släppa dem fria i det svenska samhället vore helt orimligt. Det skulle skicka en signal till andra terrorister om att Sverige är deras fredade plats och paradis på jorden.
Det är fullt klart att detta skulle innebära en ”utmaning”, som en del svenska rikspolitiker älskar att uttrycka sig, för det svenska rättsväsendet, men det finns inga alternativ.
Sverige är skyldigt alla IS offer att med kraft hantera denna fråga. Allt annat vore ett hån mot offren och deras anhöriga och en katastrof för landets säkerhet och rättsstaten.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg