En sorgens dag. | Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg

En sorgens dag.

En sorgens dag
I Karlsborgs kommun bor det idag ca 7000 personer. Av dessa är drygt 2000 äldre än 65 år. Det betyder att det i Karlsborg finns ca 340 sk ”fattigpensionärer”, dvs man har en brutto- pension lägre än 11800 kr per månad.
Idag, den 24 april 2018, var det en sorgens dag för dessa 340 personer och för Sveriges övriga fattigpensionärer. Idag bestämde sig nämligen Centerpartiet för att rösta med regerings förslag om att låta ca 9000 sk ensamkommande barn att få stanna i Sverige. Kostnaden för detta beslut blir, om man använder Migrationsverkets ersättningsnivå till kommunerna, dvs 1900 kr per person och dygn, ca 6,25 miljarder per år. Varifrån kommer dessa pengar?
Kostnaden för att lyfta Sveriges fattigpensionärer till miniminivån 11800 kr per månad var 2016 4,5 miljarder per år enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Till detta finns det uppenbarligen inga resurser.
Gustav Fridolin gläds åt att det finns partier i riksdagen som sätter humanismen först. Jag undrar om Sveriges fattigpensionärer delar hans uppfattning.
Centerpartiet och regeringen väljer att sätta nyanlända som fått avslag i alla instanser före Sveriges alla fattigpensionärer. Det är skamligt, minst sagt.
Centerpartiets beslut i frågan gör att man med verkligen kan ifrågasätta hur realistiskt ett regeringsalternativ med Alliansen är. Dagens beslut från Centerpartiet visar att det inte är särskilt troligt att Alliansen skulle kunna komma överens om den skärpta invandringspolitik som Moderaterna förespråkar. I denna fråga är skillnaderna alltför stora. Det torde inte minst Sveriges fattigpensionärer inse. Skulle Centerpartiets invandringspolitik få genomslag i en kommande regering så innebär det en fortsatt nedrustning av välfärden till förmån för en ansvarslös invandringspolitik.
Sverige har idag en högre andel fattigpensionärer, 16,8 procent, än övriga nordiska länder och även en högre andel än majoriteten av EU:s länder. Med Centerns och regeringens politik kommer situationen i framtiden att bli ännu sämre.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg