Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlsborg

 Jan-Yngve Johansson

Ordförande SD Karlsborg

Telefon

073-0247903

E-post
stefan.hallberg@sd.se
Telefon
Tel: 070 – 716 70 04

Postadress
SD Karlsborg
c/o SD Skaraborg
Box 13
521 02 Falköping

Besöksadress
SD Skaraborgs Kansli
Nygatan 21 i Falköping
För öppettider, kika in på distriktets hemsida

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna. Bankgironummer för donationer 424-3036.

 • Ordlekar med Monica Green (S).

  Av connywinrot den 7 april, 2018
  0

  Ordlekar med Monica Green (S)
  REPLIK: I ett inlägg på Skb:s debattsida den 16 mars bemöter Monica Green Kent Folkessons (C) inlägg om att ”Trafikverket vill dumpa vägarna i knät på landsbygdens folk”.
  Detta är helt fel hävdar MG och ägnar sig därefter åt att citera Trafikverket. Av citatet framgår bla att beslut om att överföra en väg eller vägdel till en enskild väghållare utvärderas från fall till fall och i samband med större utvecklingsarbeten. Och detta hävdar MG på fullt allvar inte har något med ekonomi att göra eller att Trafikverket har behov av att spara pengar. Eller att resultatet skulle kunna bli att ansvaret för en väg flyttas till en enskild väghållare. Här kan man tala om ordlekar.
  Sveriges bilister överfinansierar redan Trafikverket. Nu vill staten börja använda dessa pengar för annan verksamhet, precis som när man sparar på funktionshindrade, fattigpensionärer mfl svaga grupper i samhället.
  Sveriges skattebetalare har tillräckligt höga skatter för att kunna förvänta sig att samhället ställer upp på alla sätt i alla delar av landet, men så sker inte med den Socialdemokratiska regeringen. På område efter område backar regeringen vad gäller sitt samhällsansvar. Det må vara sjukvård, åldringsvård, telekommunikation, försvar, järnvägar, vägar etc. Man kan undra om det bara kommer att bli skatter kvar till slut.
  Att som MG i slutet av sitt inlägg hävda att den socialdemokratiskt ledda regeringen tar ansvar för hela landet är inget annat än politiskt hyckleri.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Finansministern tänjer på sanningen.

  Av connywinrot den 7 april, 2018
  0

  Finansministern tänjer på sanningen
  Nu ska Karlsborgs kommun liksom övriga kommuner i landet äntligen få betalt för sina insatser när det gäller de ensamkommande ”barnen”. Det framgår av en intervju i bla SVT den 6 april med vår Finansminister.
  Det finns en intressant detalj i intervjun. När journalisten frågar var de 4,9 miljarderna kommer ifrån får han till svar av Finansministern att Sverige har stora överskott i statsfinanserna. Då ställer journalisten en kontrollfråga: ”Är det något annat som fått stryka på foten pga detta?”. Svaret blir ”nej”.
  Jag undrar om Sveriges ca 340.000 fattigpensionärer är beredda att hålla med Magdalena Andersson. Eller de hemlösa pensionärer som man samma dag hade ett reportage om i SVT. Både antalet fattigpensionärer och hemlösa pensionärer ökar i antal.
  2016 var kostnaden för att lyfta Sveriges fattigpensionärer till EU:s fattigdomsgräns ca 4,5 miljarder. Något ”överskott” för att förändra deras livssituation finns uppenbarligen inte hos den röd/gröna regeringen. De får fortsätta sina liv där man tex inte har råd med att lösa ut sina mediciner eller i värsta fall ens behålla sin bostad.
  Vår finansminister tänjer på sanningen när hon påstår att det finns ett överskott att ta av. Den enkla sanningen är att regeringen inte prioriterar våra fattigpensionärer och inte heller våra funktionshindrade, som nu i många fall får se sin assistansersättning indragen. För regeringen är det viktigare att kunna fortsätta med sin ansvarslösa invandringspolitik.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Häkta terroristerna vid återkomsten.

  Av connywinrot den 17 februari, 2018
  0

  Häkta terroristerna vid återkomsten
  REPLIK: I ett inlägg på SLA:s ledarsida den 16 februari konstaterar Cecilia Blomberg från SNB att USA:s försvarsminister kräver att de länder som har medborgare som stridit för IS och som tillfångatagits, ska hämtas hem av respektive land.
  En återkomst till Sverige sägs skapa problem eftersom Sverige inte har lagstiftat om något förbud mot medlemskap i terrororganisationer och man därför skulle tvingas släppa dessa personer fria vid återkomsten till Sverige.
  Det är korrekt, men Sverige har faktiskt en lagstiftning mot krigsbrott och det finns ett antal exempel på krigsförbrytare som dömts av svensk domstol för brott begångna i forna Jugoslavien, Mellanöstern och Afrika. Det finns fällande domar, trots att det kan vara svårt att få fram bevis.
  Så i grunden handlar det inte om medlemskap i någon terroristorganisation eller inte. Det handlar om att man begått krigsbrott eller ej. Man kan i det sammanhanget fundera över hur stor sannolikheten är att man begått krigsbrott om man stridit för IS. Den torde närma sig 100%.
  Det är med den utgångpunkten de återvändande IS-krigarna ska hanteras. De ska vid återkomsten till Sverige häktas skäligen misstänkta för krigsbrott. Att släppa dem fria i det svenska samhället vore helt orimligt. Det skulle skicka en signal till andra terrorister om att Sverige är deras fredade plats och paradis på jorden.
  Det är fullt klart att detta skulle innebära en ”utmaning”, som en del svenska rikspolitiker älskar att uttrycka sig, för det svenska rättsväsendet, men det finns inga alternativ.
  Sverige är skyldigt alla IS offer att med kraft hantera denna fråga. Allt annat vore ett hån mot offren och deras anhöriga och en katastrof för landets säkerhet och rättsstaten.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Var är de politiskt ansvariga?

  Av connywinrot den 17 februari, 2018
  0

  Var är de politiskt ansvariga?
  På debattsidan i denna tidning så har den senaste tiden såväl Moderaterna som Socialdemokraterna försökt att framställa sig själva som garanten för ett starkt framtida svenskt försvar. Det har man gjort oaktat att man är ansvariga för den största nedrustningen i Sveriges historia.
  De senaste dagarna har försvaret ånyo varit uppe till debatt på nyhetssidorna i samband med affären kring Helikopter 14. Rapporteringen visar på en fullständigt skandallös upphandling med långa förseningar och fördyringar. Och i slutändan ett resultat, dvs en helikopter, som är så dyr i drift att försvaret inte har råd att köra den. 200.000 kr per timme.
  Någonstans på vägen har någon eller några politiker gått förbi det förslag som Försvarets Materielverk lämnade om inköp av Sikorskyhelikoptrar. Sannolikt ett politiskt beslut utan konsekvensanalys. Kontraktet tecknades år 2001. Senare har även beslut om ombyggnad till trupptransport och ubåtsjakt tagits. Beslut som ytterligare försenat leveranserna.
  Vem eller vilka som är ansvariga har inte framgått av nyhetsrapporteringen. Den informationen har man nogsamt undvikit att lämna till skattebetalarna. Det är dags att väljarna får reda på vilka de ansvariga är. Studerar man tiden för besluten så går det att dra vissa slutsatser. Under perioden 2001 till 2015 har vi haft Socialdemokratiska regeringar och Alliansregeringar. Garanterna för ett starkt framtida svenskt försvar enligt dem själva.
  Gräddan av våra rikspolitiker har uttalat att ett riksdagsmannauppdrag är ett förtroende- uppdrag. Om man menar allvar med det så är det nu dags att träda och ta sitt politiska ansvar. Vårt försvar har inte råd med fler helikopter-14 affärer.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Kallelse 2 till Årsmöte 18 februari 2018 kl 1500, SOK Träff stuga

  Av connywinrot den 29 januari, 2018
  0

  Kallelse 2 till Årsmöte 18 februari 2018 kl 1500, SOK Träff stuga
  (SOK:s stuga ligger i Norra Skogen vid Lions loppis, intill Haganäset)

  Här kommer ”Kallelse 2” för vårt fjärde årsmöte sedan det formella bildandet av föreningen. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att bjuda på kaffe och landgång. Har du behov av tex vegitarisk kost, så tala om det när du anmäler dig.
  Vi kommer att få besök av representanter både från distriktet och från riksorganisationen. Från riksorganisationen blir det Roger Richtoff och från distriktet Jonas Eriksson. Efter de formella förhandlingarna, när vi dricker kaffe, så kommer Roger att hålla ett kortare föredrag och mötesdeltagarna får en chans att ställa frågor till Roger. Roger är SD:s talesman i försvarspolitiska frågor. Fundera gärna i förväg på lämpliga frågor att ställa.

  Vi behöver få en uppfattning om hur många som kommer på mötet och vill därför att du anmäler dig själv och eventuella gäster senast måndagen den 12 februari. Du kan maila till vår ordförande Jan-Yngve Johansson på mailadress jan.yngve.johansson@sd.se eller till vår sekreterare Stefan Hallberg stefan.hallberg@sd.se.
  De medlemmar som inte har dator kan lämna bekräftelse om deltagande per telefon till ordföranden på mobil: 073-024 79 03 eller sekreteraren på mobil: 076-581 30 85.

  Till kallelsen bifogas Dagordning, Revisionsberättelse/ preliminär Balans- och Resultaträkning samt Verksamhetsberättelse/redogörelse från den parlamentariska gruppen för 2017.

  Skriv gärna ut dokumenten så att ni har underlag med er till mötet.

  Välkomna

  Styrelsen för Sverigedemokraterna Karlsborg