Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg
 • Tack för de tydliga beskeden.

  Tack för de tydliga beskeden REPLIK: I ett reportage i Skb den 13 april redovisas den politiska maktkampen i...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Finansministern tänjer på sanningen.

  Finansministern tänjer på sanningen. Nu ska Karlsborgs kommun liksom övriga kommuner i landet äntligen få betalt för sina insatser...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • En sorgens dag.

  En sorgens dag I Karlsborgs kommun bor det idag ca 7000 personer. Av dessa är drygt 2000 äldre än...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • En Socialdemokrats ”politiska kompass”.

  En Socialdemokrats ”politiska kompass” De två senaste veckorna har läsarna av Skaraborgsbygden kunnat ta del av den sk ”maktkampen...

  0
  27 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Ordlekar med Monica Green (S).

  Ordlekar med Monica Green (S) REPLIK: I ett inlägg på Skb:s debattsida den 16 mars bemöter Monica Green Kent...

  0
  7 april, 2018 Skrivet avconnywinrot Nyheter

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlsborg

 Jan-Yngve Johansson

Ordförande SD Karlsborg

Telefon

073 – 0247903

E-post
stefan.hallberg@sd.se
Telefon
Tel: 076-5813085

Postadress
SD Karlsborg
c/o SD Skaraborg
Kruthusvägen 62
54633 Karlsborg

Besöksadress
Kommer att uppdateras inom kort!

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna. Bankgironummer för donationer 424-3036.

 • Tack för de tydliga beskeden.

  Av connywinrot den 27 april, 2018
  0

  Tack för de tydliga beskeden
  REPLIK: I ett reportage i Skb den 13 april redovisas den politiska maktkampen i Karlsborg. Maktkampen har sina rötter i valresultatet 2014 då Sverigedemokraterna tog 3 mandat och man i realiteten fick 3 block i Kommunfullmäktige, S+V+MP, Alliansen och SD. De två första blocken fick med valresultatet 14 mandat vardera vilket gav SD en vågmästarroll.
  Utan en partiorganisation på plats ökade SD sitt röstetal 5 gånger jämfört med valet 2010. Det hjälpte inte ens att dåvarande Kommunalrådet i Karlsborg, Kjell Sjölund, den 11 september 2014 i ett debattinlägg gick ut och konstaterade att ”SD:s politik i Karlsborg förblir en gåta”. Uppenbarligen tyckte inte väljarna det.
  Tiden som följde efter valet och de inlägg man kunde läsa i lokaltidningarna visade tydligt att den sandlådepolitik som gäller i riksdagen nu också smittat av sig på kommunfullmäktige i Karlsborg. Det primära målet för sju av partierna i fullmäktige var uppenbarligen att utesluta SD från allt inflytande, inte att föra den politik som var bäst för medborgarna i Karlsborg.
  Inget av övriga partier gjorde ens något försök att ta upp en dialog med SD för att se vad det kunde resultera i politiskt, trots att SD är med och styr i ett antal kommuner i landet utan att det politiska kaos som man oroade sig för i Karlsborg uppstått.
  För SD:s del har det under mandat perioden inneburit att vi fått verka genom att lägga motioner inom olika områden, vilket också syns när man tittar på statistiken. Av de totalt 71 motioner som hittills lämnats till kommunfullmäktige under mandatperioden har SD lämnat mer än hälften, 39 stycken.
  Vi tackar för de tydliga beskeden från de två övriga politiska blocken rörande en eventuell samverkan under den kommande mandatperioden. Man kan i alla fall säga att de är tydligare än beskeden från respektive partis riksorganisation. Sandlådan består.
  Vid tiden för föregående val hade SD ingen partiorganisation i Karlsborg. Under den gångna mandatperioden har vi byggt upp vår organisation och har haft möjlighet att informera väljarna om vår politik. Det är vår förhoppning att detta naturligtvis ska spegla sig i det kommande valresultatet. Med utgångspunkt från de uttalande som företrädarna för de andra blocken gjort i artikeln kan vi sannolikt förvänta oss mer spännande konstellationer i Karlsborg än de nuvarande Socialmoderaterna.

  Stefan Hallberg
  1:e vice ordförande Sverigedemokraterna Karlsborg
  Ledamot i distriktsstyrelsen

 • Finansministern tänjer på sanningen.

  Av connywinrot den 27 april, 2018
  0

  Finansministern tänjer på sanningen.
  Nu ska Karlsborgs kommun liksom övriga kommuner i landet äntligen få betalt för sina insatser när det gäller de ensamkommande ”barnen”. Det framgår av en intervju i bla SVT den 6 april med vår Finansminister.
  Det finns en intressant detalj i intervjun. När journalisten frågar var de 4,9 miljarderna kommer ifrån får han till svar av Finansministern att Sverige har stora överskott i statsfinanserna. Då ställer journalisten en kontrollfråga: ”Är det något annat som fått stryka på foten pga detta?”. Svaret blir ”nej”.
  Jag undrar om Sveriges ca 340.000 fattigpensionärer är beredda att hålla med Magdalena Andersson. Eller de hemlösa pensionärer som man samma dag hade ett reportage om i SVT. Både antalet fattigpensionärer och hemlösa pensionärer ökar i antal.
  2016 var kostnaden för att lyfta Sveriges fattigpensionärer till EU:s fattigdomsgräns ca 4,5 miljarder. Något ”överskott” för att förändra deras livssituation finns uppenbarligen inte hos den röd/gröna regeringen. De får fortsätta sina liv där man tex inte har råd med att lösa ut sina mediciner eller i värsta fall ens behålla sin bostad.
  Vår finansminister tänjer på sanningen när hon påstår att det finns ett överskott att ta av. Den enkla sanningen är att regeringen inte prioriterar våra fattigpensionärer och inte heller våra funktionshindrade, som nu i många fall får se sin assistansersättning indragen. För regeringen är det viktigare att kunna fortsätta med sin ansvarslösa invandringspolitik.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • En sorgens dag.

  Av connywinrot den 27 april, 2018
  0

  En sorgens dag
  I Karlsborgs kommun bor det idag ca 7000 personer. Av dessa är drygt 2000 äldre än 65 år. Det betyder att det i Karlsborg finns ca 340 sk ”fattigpensionärer”, dvs man har en brutto- pension lägre än 11800 kr per månad.
  Idag, den 24 april 2018, var det en sorgens dag för dessa 340 personer och för Sveriges övriga fattigpensionärer. Idag bestämde sig nämligen Centerpartiet för att rösta med regerings förslag om att låta ca 9000 sk ensamkommande barn att få stanna i Sverige. Kostnaden för detta beslut blir, om man använder Migrationsverkets ersättningsnivå till kommunerna, dvs 1900 kr per person och dygn, ca 6,25 miljarder per år. Varifrån kommer dessa pengar?
  Kostnaden för att lyfta Sveriges fattigpensionärer till miniminivån 11800 kr per månad var 2016 4,5 miljarder per år enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Till detta finns det uppenbarligen inga resurser.
  Gustav Fridolin gläds åt att det finns partier i riksdagen som sätter humanismen först. Jag undrar om Sveriges fattigpensionärer delar hans uppfattning.
  Centerpartiet och regeringen väljer att sätta nyanlända som fått avslag i alla instanser före Sveriges alla fattigpensionärer. Det är skamligt, minst sagt.
  Centerpartiets beslut i frågan gör att man med verkligen kan ifrågasätta hur realistiskt ett regeringsalternativ med Alliansen är. Dagens beslut från Centerpartiet visar att det inte är särskilt troligt att Alliansen skulle kunna komma överens om den skärpta invandringspolitik som Moderaterna förespråkar. I denna fråga är skillnaderna alltför stora. Det torde inte minst Sveriges fattigpensionärer inse. Skulle Centerpartiets invandringspolitik få genomslag i en kommande regering så innebär det en fortsatt nedrustning av välfärden till förmån för en ansvarslös invandringspolitik.
  Sverige har idag en högre andel fattigpensionärer, 16,8 procent, än övriga nordiska länder och även en högre andel än majoriteten av EU:s länder. Med Centerns och regeringens politik kommer situationen i framtiden att bli ännu sämre.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • En Socialdemokrats ”politiska kompass”.

  Av connywinrot den 27 april, 2018
  0

  En Socialdemokrats ”politiska kompass”
  De två senaste veckorna har läsarna av Skaraborgsbygden kunnat ta del av den sk ”maktkampen i Karlsborg”. Där har det tydligt framgått genom uttalanden från Torbjörn Colling (M) och Peter Lindroth (S) att varken Moderaterna eller Socialdemokraterna på några villkor kan tänka sig att samverka med Sverigedemokraterna under den kommande mandatperioden.
  Idag, den 25 april, fick hushållen i Karlsborg en trycksak kallad ”Karlsborgaren”. Den innehåller information från Socialdemokraterna i Karlsborg.
  Under rubriken ”politiska kompasser” så resonerar vårt kommunalråd Peter Lindroth (S) över den tid man samverkat med Moderaterna den gångna mandatperioden. Efter de tydliga deklarationerna om att inte samverka med Sverigedemokraterna så blir man lite lätt häpen när man läser innehållet i Peter Lindroths betraktelse.
  Den är närmast en hyllning till det pragmatiska i en politisk samverken på kommunal nivå och Peter Lindroth konstaterar att ”ideologi i en liten kommun lätt övergår i idioti”.
  Betraktelsen avslutas med kritik mot Moderaterna som redan ett halvår före valet gått ut och deklarerat att man inte kommer att fortsätta att samverka med Socialdemokraterna.
  Sedan kommer den häpnadsväckande slutklämmen:
  ”Vi Socialdemokrater gör precis tvärtom. Genom det ställningstagandet håller vi alla dörrar öppna för pragmatiska lösningar även de kommande åren”.
  Men snälla Peter Lindroth. Du har ju genom ditt tidigare uttalande både stängt och spikat igen dörren mot Sverigedemokraterna. Jag förstår inte riktigt hur du får ihop dina stolta deklarationer med verkligheten.
  Eller är det med det här som med de deklarationer om alla människors lika värde som vi brukar höra från det övriga sju riksdagspartierna. Det finns ett behov av ett förtydligade tillägg, nämligen att det gäller alla, utom Sverigedemokrater.

  Stefan Hallberg
  1:e vice ordförande Sverigedemokraterna Karlsborg
  Ledamot i distriktsstyrelsen

 • Ordlekar med Monica Green (S).

  Av connywinrot den 7 april, 2018
  0

  Ordlekar med Monica Green (S)
  REPLIK: I ett inlägg på Skb:s debattsida den 16 mars bemöter Monica Green Kent Folkessons (C) inlägg om att ”Trafikverket vill dumpa vägarna i knät på landsbygdens folk”.
  Detta är helt fel hävdar MG och ägnar sig därefter åt att citera Trafikverket. Av citatet framgår bla att beslut om att överföra en väg eller vägdel till en enskild väghållare utvärderas från fall till fall och i samband med större utvecklingsarbeten. Och detta hävdar MG på fullt allvar inte har något med ekonomi att göra eller att Trafikverket har behov av att spara pengar. Eller att resultatet skulle kunna bli att ansvaret för en väg flyttas till en enskild väghållare. Här kan man tala om ordlekar.
  Sveriges bilister överfinansierar redan Trafikverket. Nu vill staten börja använda dessa pengar för annan verksamhet, precis som när man sparar på funktionshindrade, fattigpensionärer mfl svaga grupper i samhället.
  Sveriges skattebetalare har tillräckligt höga skatter för att kunna förvänta sig att samhället ställer upp på alla sätt i alla delar av landet, men så sker inte med den Socialdemokratiska regeringen. På område efter område backar regeringen vad gäller sitt samhällsansvar. Det må vara sjukvård, åldringsvård, telekommunikation, försvar, järnvägar, vägar etc. Man kan undra om det bara kommer att bli skatter kvar till slut.
  Att som MG i slutet av sitt inlägg hävda att den socialdemokratiskt ledda regeringen tar ansvar för hela landet är inget annat än politiskt hyckleri.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna Karlsborg