Sverigedemokraterna i Karlsborg
Välkommen till SD Karlsborg
 • Inte ens Riksrevisionen.

    Inte ens Riksrevisionen Riksrevisionen har den 16 november 2017 lämnat en rapport om en granskning av de migrationspolitiska...

  0
  19 november, 2017 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Sent ska syndaren vakna.

    Sent ska syndaren vakna REPLIK: I en replik på min replik rörande Moderaterna som garant för ett starkt...

  0
  10 november, 2017 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Ingen kvot, däremot en lag.

    Ingen kvot, däremot en lag REPLIK: I ett inlägg på SLA:s debattsida den 23 oktober undrar signaturen ”vän...

  0
  10 november, 2017 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Ingen gruva i Tiveden.

    Ingen gruva i Tiveden Under Kommunfullmäktigesammanträdet den 25 september i år ställdes en medborgarfråga rörande kommunens remisshantering av...

  0
  5 november, 2017 Skrivet avconnywinrot Nyheter
 • Den Moderata vindflöjeln.

    Den Moderata vindflöjeln REPLIK: ”M ska vara garanten för ett starkt försvar” kunde vi läsa på SLA:s ledarsida...

  0
  21 oktober, 2017 Skrivet avconnywinrot Nyheter

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlsborg

 Jan-Yngve Johansson

Ordförande SD Karlsborg

Telefon

073-0247903

E-post
stefan.hallberg@sd.se
Telefon
Tel: 070 – 716 70 04

Postadress
SD Karlsborg
c/o SD Skaraborg
Box 13
521 02 Falköping

Besöksadress
SD Skaraborgs Kansli
Nygatan 21 i Falköping
För öppettider, kika in på distriktets hemsida

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna. Bankgironummer för donationer 424-3036.

 • Inte ens Riksrevisionen.

  Av connywinrot den 19 november, 2017
  0

   

  Inte ens Riksrevisionen
  Riksrevisionen har den 16 november 2017 lämnat en rapport om en granskning av de migrationspolitiska propositioner som olika regeringar lagt under perioden 2004 till 2015. Sverige har under denna tid regerats av Socialdemokraterna och Allansen.
  Granskningen är utförd mot bakgrund av den stora betydelse som migrationspolitiska beslut har för berörda människor, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
  Granskningen visar att de migrationspolitiska propositionerna har haft stora brister. Bla saknas det ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
  Under hela perioden har man underskattat statens utgifter och på senare tid har underskattningarna varit åtskilliga miljarder om året. De bedömningar som gjorts om antalet uppehållstillstånd är så svagt underbyggda eller kortfattat redovisade att deras tillförlitlighet inte går att bedöma.
  Bristerna gäller även en rad andra områden. Få av granskade propositionerna lever tex upp till kraven på heltäckande och långsiktiga ekonomiska analyser.
  Jag tycker att det kan vara värt för väljarna att notera Riksrevisionens minst sagt svidande kritik. I decennier har vi fått höra av ansvariga politiker hur mycket vi tjänar på vår invandringspolitik, att den är demografiskt nödvändig och nödvändig ur arbetsmarknads synpunkt.
  Uppenbarligen är de analyser som dessa påståenden grundas på inte värda pappret de är skrivna på. Får man tro Riksrevisionen så är påståendena grundlösa och tagna ur luften.
  Värt att notera är också att de propositioner som Riksrevisionen granskat kommer från partier som påstår att Sverigedemokraterna inte är regeringsdugliga. Det verkar som om det är dags för 7 av riksdagspartierna att omvärdera sin egen regeringsduglighet.

  Stefan Hallberg
  Sverigedemokraterna

 • Sent ska syndaren vakna.

  Av connywinrot den 10 november, 2017
  0

   

  Sent ska syndaren vakna
  REPLIK: I en replik på min replik rörande Moderaterna som garant för ett starkt svenskt försvar så konstaterar Anders G Johansson och Torbjörn Colling (M) den 27 oktober på SLA:s debattsida att man 2015 antog målsättningen att räkna upp försvarsanslagen till 2% av BNP. Och det är just tidpunkterna i deras replik som är det intressanta i svaret. De ligger ungefär ett decennium efter den nästan totala avrustningen. Rubriken på Moderaternas replik borde ha ändras till ”sent ska syndaren vakna”. Istället försöker man att ge sken av att vara progressiv i försvarsfrågan. Att det skulle varit ännu värre med en Socialdemokratisk regering är knappast någon tröst.
  Att jag inte redovisat SD:s försvarspolitik beror på att det inte var syftet med mitt inlägg. Syftet var att peka på Moderaternas trovärdighet i försvarsfrågan. Av den anledningen påstås jag ha förmåga att enbart blicka bakåt, gnälla och ägna mig åt ”ömkande nostalgi”. Men det är ju faktiskt så att det är efter sina handlingar man blir bedömd och inte det man påstår sig vilja göra och det var det som var poängen med min ”ömkande nostalgi”. Det är det som ger trovärdighet. Att Moderaterna, förutom sitt senfärdiga agerande i försvarsfrågan, dessutom haft en Statsminister som fram till september 2014 betraktade försvaret som ett ”särintresse” ökar inte trovärdigheten.
  Jag tror, till skillnad från Anders G Johansson och Torbjörn Colling, att det kan vara lärorikt blicka bakåt och lära sig av historien. Försvarsbeslutet 1925 var ju ingen höjdare och lämnade Sverige med byxorna neddragna till fotknölarna militärt sett när 2:a världskriget började. Men sådana lärdomar är inget för Moderaterna. Hade man gjort en återblick i historien så hade man insett att det tar lång tid att bygga upp en försvarsmakt, sannolikt flera decennier. Det är därför inte särskilt lämpligt, vilket många svenska politiker tror, att använda Försvarsmakten som ett slags ”budgetregulator. Försvarsbesluten behöver vara betydligt mer långsiktiga än så. Det framgår tydligt av historien.
  Att jag inte fick någon replik på min kommentar om svensk invandringspolitik var kanske väntat. Även där kan man, liksom för ovanstående, konstatera att ”sent ska syndaren vakna”.

  Stefan Hallberg Sverigedemokraterna Karlsborg

   

 • Ingen kvot, däremot en lag.

  Av connywinrot den 10 november, 2017
  0

   

  Ingen kvot, däremot en lag
  REPLIK: I ett inlägg på SLA:s debattsida den 23 oktober undrar signaturen ”vän av ordning” om Skövdebostäder har ett kvotsystem för nyanlända. Anledningen till frågan var att skribentens son och svärdotter blev förbigångna i Skövdebostäders kö av nyanlända.
  Jag tror inte att det handlar om något kvotsystem hos Skövdebostäder, utan om följande. Under 2016 kom det en lag och en förordning som förmodligen inte många så människor noterade. Det handlar om lagen 2016:38 och förordningen 2016:39 om ”mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning”.
  I praktiken så innebär lagen och förordningen att kommunerna måste ordna bostäder till nyanlända, dvs de som stått länge i bostadskön kommer att hamna sist.
  För många kommuner i landet är bostadssituationen svår och den nya lagen sätter fokus på ett problem som kommer att eskalera de kommande åren.
  Sverige har behov av ca 750000 bostäder de kommande 5 åren. Fortsätter tillströmningen av nyanlända, tex i form av anhöriginvandring, så kommer behoven att öka. Om nyanlända konsekvent prioriteras i kommunernas bostadsköer så riskerar svenska ungdomar och andra bostadsbehövande att under decennier bli utan bostad och möjlighet att flytta till ett eget boende.
  Situationen förbättras inte av att vissa kommuner dessutom konsekvent ger sig in på öppna marknaden och köper upp tillgängliga bostadsrätter i kommunen för att ha dessa till nyanlända. Nacka kommun är det senaste kända exemplet.
  Den nya lagen innebär att Sverige riskerar att få en förlorad generation på bostadsmarknaden. En generation som under många år, möjligen decennier, inte får en möjlighet att få tillgång till en egen bostad. Detta gäller särskilt ungdomar och de som är ekonomiskt svaga och inte har möjlighet att köpa sin bostad.
  Problemet kommer att eskalera om en återgång sker till den tidigare mer generösa invandringspolitiken. Det kommer i så fall verkligen att säkerställa att Sverige får en förlorad generation på bostadsmarknaden.

  Stefan Hallberg Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Ingen gruva i Tiveden.

  Av connywinrot den 5 november, 2017
  0

   

  Ingen gruva i Tiveden

  Under Kommunfullmäktigesammanträdet den 25 september i år ställdes en medborgarfråga rörande kommunens remisshantering av ett ärende för gruvprospektering vid sjön Undens sydspets. Svaren på frågan visade att hanteringen av ärendet lämnade mycket i övrigt att önska. I princip hade ärendet hanterats direkt av en tjänsteman utan politisk förankring, där tjänstemannen konstaterade att ”Karlsborgs kommun har inget att erinra mot att undersökningstillstånd ges”.

  Frågan var ånyo uppe under kommunfullmäktigemötet den 30 oktober där principerna för att hantera ärendet ifrågasattes och resulterade i en lång diskussion i Kommunfullmäktige.

  Vårt Kommunalråd, Peter Lindroth, tyckte dock att ärendet hanterats på ett tillfredställande sätt.

  Sverigedemokraterna i Karlsborg har tidigare tagit del av de diskussioner som förts rörande öppnandet av en ny gruva i ”Norra Kärr” norr om Gränna. Av diskussionerna har framgått att riskerna med gruvdriften är avsevärda och skulle en olycka inträffa, tex ett brott på en bassäng med lakvatten, så skulle miljökonsekvenserna bli näst intill oöverstigliga både för Vättern och sjösystemen i Östergötland. De stora kostnaderna för en ev miljösanering kommer med stor sannolikhet att landa på skattebetalarnas bord

  Av den anledningen är Sverigedemokraterna i Karlsborg emot en gruvetablering i Tiveden. Tiveden utgör en av kommunens främsta inkomstkällor och ska inte riskeras. Det är dessutom ett område med mycket stort miljövärde.

  Sverigedemokraterna i Karlsborg kommer därför, att så långt det är möjligt, verka för att ingen gruva i framtiden kommer att etableras i Tiveden.

   

  Stefan Hallberg

  Sverigedemokraterna Karlsborg

 • Den Moderata vindflöjeln.

  Av connywinrot den 21 oktober, 2017
  0

   

  Den Moderata vindflöjeln
  REPLIK: ”M ska vara garanten för ett starkt försvar” kunde vi läsa på SLA:s ledarsida den 19 oktober 2017. Inlägget var undertecknat av ett antal ledande moderater i Västra Götaland bla Torbjörn Colling här i Karlsborg.
  Två stora Försvarsbeslut, 2000 och 2004, har decimerat det svenska försvaret till en skugga av sitt forna jag. I försvarbeslut 2002-2004, beslut 2001-12-06, röstade M ja till beslutet.
  Utöver detta kan konstateras att om moderaterna tyckte att de tidigare besluten var dåliga så har man haft 2 mandatperioder på sig att göra något åt detta under åren 2006 till 2014. Men det har man inte gjort.
  Nu gör man en 180-graders sväng från sitt tidigare agerande och påstår sig vara en garant för ett starkt försvar. Man blir lätt häpen. Först bidrar man till en totalslakt av försvaret, sedan vill man stå som garant för ett starkt försvar.
  Samma agerande återfinns när det gäller svensk invandringspolitik. Efter att tillsammans med 6 andra riksdagspartier ha råskällt på SD i snart 2 mandatperioder tar man nu upp stora delar av SD:s invandringspolitik och gör den till sin egen. Jag antar att väljarna även här ska uppleva M som garanten för en ansvarsfull invandringspolitik. Man kan ju fråga sig hur troligt det är när man tar en titt i historien och minns Fredrik Reinfeldts tal om hur vi ska öppna våra hjärtan och våra plånböcker.
  Det enda troliga är att moderaternas garantier inom olika områden inte varar längre än till dagen efter valet 2018. Därefter upphör sannolikt garantin.

  Stefan Hallberg, Sverigedemokraterna Karlsborg